Stadgar

En klubb som denna måste ha stadgar.

Som medlem i BryggSeglarKlubben måste man acceptera och värna om dessa stadgar, de är skapade för att föra traditionen vidare.

Om man inte följer och värnar om stadgarna kan detta medföra uteslutning ur klubben, detta gäller både Aktiva och Passiva medlemmar.

 

 

 

 

ultrices posuere cubilia Curae;

BryggSeglarKlubben

 

Klubben grundades 2004-05-30 på Kungliga Djurgården.

 

Stadgar

 

§ 1

Uppgift

Klubben skall främja intresset hos medlemmarna att bevara gamla traditioner.

Klubben skall tillvarata medlemmarnas intresse och föra traditionen vidare till kommande generationer.

 

§ 2

Organisation

Klubben, som är ideell, består av en styrelse som väljs på årsmötet för en period av tre år.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare och fem ledamöter.

 

§ 3

Medlemskap

För att få medlemskap i klubben måste man uppvisa ett stort intresse för klubbens traditionsbevarade verksamhet.

Man kan vara Aktiv eller Passiv medlem i klubben.

Styrelsen har beslutsrätt i medlemsfrågor.

 

§ 4

 

Medlemsavgift

 

Medlemsavgiften är fastställd till 300 kronor för år 2012.

Avgiften för Aktiva medlemmar skall betalas senast 30 maj för respektive år.

Har man gått med och betalt avgiften efter 31 oktober gäller den även för nästkommande år.

Vid utebliven årsavgift blir man flyttad från Aktiv medlem till Passiv medlem.

 

§ 5

 

Medlems rättighet och skyldighet

 

Båtägande medlem äger rätt och skall föra klubbstandert.

Klubbstandert förs på babord sida.

Endast Aktiva medlemmar har rösträtt på klubbens möten.

Alla medlemmar skall främja klubbens verksamhet.

 

§ 6

Sammanträden

Styrelsen skall sammanträda minst 6 gånger om året.

Årsmötet skall hållas under sommarsäsongen före augusti månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall ske senast 30 dagar före mötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den första arbetsdagen samma år som årsmötet hålls.

 

§ 7

Ändring av stadgar

För genomgripande ändringar av stadgar som har avgörande betydelse för klubben, 

krävs beslut vid två årsmöten med ett mellanliggande årsmöten utan åsikt om ändringen.

För ändringar av mindre och större betydelse beslutar styrelsen.

 

§ 8

Träffar

Minst två klubbträffar skall anordnas under sommaren,

med syfte att främja klubben och dess verksamhet för kommande generationer.

BryggSeglarKlubben - En traditionsbevarare i tiden